Zaczynamy z entuzjazmem, kończymy z satysfakcją

Lista wybranych realizacji:

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

NAZWA INWESTYCJI Wartość kontraktu zł netto Powierzchnia stropów/obiekt inżynieryjny
Kompleksowa realizacja robót stanu surowego budynku i zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji „2BF3 -Etap 1- Osiedle Zaspa w Gdańsku, dz. 82/6 - Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy al. Jana Pawła II i ul. Hynka w Gdańsku w zakresie obejmującym budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz przynależną infrastrukturą techniczną”. Realizacja dla BUDIMEX S.A. 3 800 000,00 5 757 m2
Realizacja stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego B4 z halą garażową na osiedlu LOCUS w Rumii przy ul. Stoczniowców. Realizacja dla EURO STYL CONSTRUCTION Sp. z o.o. 2 150 000,00 5 600 m2
Budowa Pawilonu Mieszkalnego w Zakładzie Karnym we Włocławku. Realizacja dla GIRDER Sp. z o.o. Sp. k. 1 039 676,00 2500 m2
Kompleksowa realizacja stanu surowego budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Guderskiego (osiedle MONSA - etap I). Realizacja dla RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. 2 099 770,69 8440 m2
Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna, w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK20 na odcinku Korne - Kościerzyna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Realizacja dla POLAQUA Sp. z o.o. 300 000,00 Obiekt inżynieryjny
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z infrastrukturą techniczną, garażem podziemnym i parkingami przy ul. Fordońskiej 4 w Bydgoszczy (budynek A). Realizacja dla MIRBUD S.A. 3 065 965,00 8 730 m2

INWESTYCJE ZREALIZOWANE

NAZWA INWESTYCJI Wartość kontraktu zł netto Powierzchnia stropów/obiekt inżynieryjny
Airport City Gdańsk – Zespół budynków biurowo usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek Alpha) przy ul. Słowackiego w Gdańsku. Realizacja dla HOCHTIEF POLSKA S.A. 3 554 134,64 zł 12 000 m2
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i murowych w ramach inwestycji „Budowa Budynku Usług Turystycznych Aparthotel przy ulicy Szczecińskiej, działka nr 717 Niechorze”. Realizacja dla FIRMA BUDOWLANA MAREK ANTCZAK Spółka z o.o. 3 031 827,92 zł 7 215,18 m2
Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty) - wykonanie montażu zbrojenia oraz robót ciesielskich na obiektach inżynierskich. Realizacja dla MOSTY ŁÓDŹ S.A. 2 769 593,34 Obiekt inżynieryjny
Kompleksowe wykonanie robót zbrojarskich, ciesielskich i betoniarskich w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku części biurowej wraz z usługami i jednopoziomowym parkingiem podziemnym-Heweliusza 18”. Realizacja dla BUDIMEX S.A. 2 595 150,00 14 600 m2
Kompleksowe wykonanie stanu surowego części hotelowej budynku mieszkaniowo-usługowego przy ul. Pszennej wraz ze wszystkimi pracami murarskimi i towarzyszącymi. Realizacja dla POZBUD T&R S.A. 2 284 584,13 7 692 m2
Wykonanie stanu surowego inwestycji "Wolne Miasto" - zespołu mieszkaniowo-usługowego w zabudowie wielorodzinnej "F" przy ul. Cedrowej w Gdańsku. Realizacja dla ERBUD S.A. 1 658 000,00 6 674,58 m2
Wykonanie stanu surowego wraz z robotami murowymi ścian nośnych dla budynku B3 w ramach inwestycji „Budowa osiedle Młoda Morena w Gdańsku przy ul. Dolne Migowo”. Realizacja dla MOSTEL Sp. z o.o. 1 656 449,20 6 452,00 m2
Wykonanie prac żelbetowych na obiektach inżynierskich w ramach Inwestycji o nazwie "Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka o długości ok. 7 km". Realizacja dla MAX BöGL Polska Sp. z o.o. 1 557 565,47 Obiekt inżynieryjny
Wykonanie fragmentu stanu surowego otwartego kondygnacji garażu podziemnego, kondygnacji powyżej parteru w zakresie budynków zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla „PORTOVA” w Gdyni przy ul. Węglowej. Realizacja dla INVEST KOMFORT S.A. 1 419 531,13 5 513,00 m2
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Garden Gates z usługami i stacją transformatorową przy ul. Długie Ogrody w Gdańsku. Realizacja dla BUDIMEX S.A. 1 415 733,60 5 900,00 m2
Kompleksowa realizacja stanu surowego budynku stanowiącego część zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, a także sieci, przyłącza, instalacje zewnętrzne oraz kompletny układ drogowy w tym przebudowa ulicy Nowomiejskiej i Jaracza oraz usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą zewnętrzną. Realizacja dla KORPORACJA BUDOWLANA DORACO Sp. z o.o. 1 413 114,35 6 563,51 m2
Budowa budynku z apartamentami hotelowymi i garażem podziemnym przy zbiegu ulic Mestwina i Międzymorze w Juracie. Realizacja dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 861 094,73 4 090,00 m2
Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) - granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km.” Realizacja dla BUDIMEX S.A. 800 892,42 Obiekt inżynieryjny
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich dla obiektów mostowych w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód, obiekty inżynierskie WD-122, E-35”. Realizacja dla PORR S.A.  770 429,59 Obiekt inżynieryjny
Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km. Realizacja dla BUDIMEX S.A. 635 795,31 Obiekt inżynieryjny
Wykonanie stanu surowego w ramach inwestycji deweloperskiej pod nazwą „FOTOPLASTYKON” przy ul. Guderskiego/Flisykowskiego w Gdańsku. Realizacja dla ERBUD S.A. 400 000,00 21 185,23 m2
Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (pododcinek "B") - obiekt MS-4/B. Realizacja dla BUDIMEX S.A. 270 880,00 Obiekt inżynieryjny
Wykonanie prac ogólnobudowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie”. Realizacja dla ENERGOPOL SZCZECIN S.A. 66 176,00 Obiekt inżynieryjny
Wykonanie montażu zbrojenia, deskowania i betonowania obiektów mostowych w ciągu drogi S5 i DK5 w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Węzeł Kościan Południe – węzeł Radomsko”. Realizacja dla HIMMEL I PAPESCH Sp. z o. o. 722 010,56  Obiekt Inżynieryjny
Wykonanie prac żelbetowych oraz murowych w ramach inwestycji polegającej na budowie jednego budynku wielorodzinnego z halą garażową w Rumii. Realizacja dla WILLBUD Sp. z o. o. Sp. k. 440 000,00 1200 m2
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w ramach inwestycji „Generalne wykonanie obiektu – Dom Studenta – Akademik – Gdańsk ul. Kołobrzeska". Realizacja dla MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 2 221 349,16 8 804,00 m2
Wykonanie stanu surowego podziemia i nadziemia budynku nr B3 i B4 na osiedlu Chwarzno Polanki w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej. Realizacja dla GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. 1 550 600,00 7 732,00 m2
Wykonanie prac żelbetowych oraz murowych w ramach inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych (budynek 02-03/H2) ze wspólną halą garażową w Rumii. Realizacja dla WILLBUD Sp. z o.o. Sp.k. 972 379,41 2100 m2
Kompleksowe wykonanie stanu surowego budynków A3 oraz A4 w ramach inwestycji „Foresta" przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku. Realizacja dla DEKPOL S.A. 1 720 133,47 6 752,25 m2
Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych, wraz z montażem i demontażem sekowani, montażem zbrojenia w ramach realizowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków i niecek basenowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu” w Poddębicach ul. Mickiewicza 19. Realizacja dla ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. 1 777 265,63 3 987,60 m2
Wykonanie stanu surowego otwartego o konstrukcji żelbetowej z elementami prefabrykowanymi w ramach inwestycji "Dwie Motławy" przy ulicy Toruńskiej w Gdańsku. Realizacja dla INHAUS Sp. z o.o. Sp. k. 2 700 000,00 16 575,00 m2
Kompleksowe wykonanie robót stanu surowego Obiektu nr 1 – Budynki A i B w ramach inwestycji „Roboty budowlane obejmujące swym zakresem wybudowanie dwóch kompleksów, każdy po trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkadiusza Rybickiego w Gdyni (os. YACHT PARK).” Realizacja dla KORPORACJA BUDOWLANA DORACO Sp. z o.o. 2 226 935,44 6 737,47 m2
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i murarskich w Gdyni w ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”. Realizacja dla ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o. 3 740 000,00 8 320,00 m2
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w Gdańsku przy ul. Wilczej w ramach inwestycji „Budynek wielorodzinny mieszkalny z uzupełniającymi funkcjami usługowymi, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, układem drogowym i naziemnymi miejscami parkingowymi na działkach 238/2, 289, 138/2, i 246/7 obr. 099.” Realizacja dla STRABAG Sp. z o.o. 625 429,26 zł 3 270,63 m2
Wykonanie stanów surowych budynków mieszkalnych na osiedlach "Sokółka Zielenisz", "Chwarzno Polanki" w Gdyni. Realizacja dla GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. 5 147 042,00 -