Generalne Wykonawstwo

Kompleksowe wykonanie stanu surowego konstrukcji żelbetowych. Szczegółowy zakres usług obejmuje: 

  • zapewnienie transportu poziomego i pionowego w tym dostawa i obsługa żurawi wieżowych, kołowych, ładowarek teleskopowych  
  • dostawę i montaż stali zbrojeniowej 
  • kompletację, dostawę systemów szalunkowych wraz z dokumentacją użytkową, niezbędnymi projektami technologicznymi   
  • dostawę i wylewanie mieszanki betonowej 
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów wraz z materiałem
  • dostawę i montaż elementów prefabrykowanych (biegi schodowe, płyty filigran) 
  • dostawę materiału i montaż ścian murowanych 
  • kompleksowe zapewnienie wszystkich niezbędnych sprzętów oraz elektronarzędzi 
  • prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej  
  • nadzór inżynierski na każdym etapie prac