real

INWESTYCJE ZREALIZOWANE     
NAZWA INWESTYCJIWartość kontraktu (pln netto)Powierzchnia stropów/obiekt inżynieryjnyRozpoczęcieZakończenieIlość wykonanych obiektów w ramach projektu
Airport City Gdańsk – Zespół budynków biurowo usługowych z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową – etap I (budynek Alpha) przy ul. Słowackiego w Gdańsku. Realizacja dla HOCHTIEF POLSKA S.A.3 554 134,64 zł16601 m202/202001/20211
Kompleksowa realizacja robót stanu surowego budynku i zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji „2BF3 -Etap 1- Osiedle Zaspa w Gdańsku, dz. 82/6 – Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, przy al. Jana Pawła II i ul. Hynka w Gdańsku w zakresie obejmującym budynki mieszkalne wielorodzinne z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz przynależną infrastrukturą techniczną”. Realizacja dla BUDIMEX S.A.3 800 000,00 zł5 757 m206/201905/20211
Wykonanie budynku szpitalnego w zakresie stanu surowego (prace ciesielskie i zbrojarskie, montaż płyt prefabrykowanych) – Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego. Realizacja dla BUDIMEX S.A.1 255 361,29 zł1 800 m208/201604/20171
Realizacja stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego B4 z halą garażową na osiedlu LOCUS w Rumii przy ul. Stoczniowców. Realizacja dla EURO STYL CONSTRUCTION Sp. z o.o.2 150 000,00 zł5 600 m204/202008/20211
Budowa Pawilonu Mieszkalnego w Zakładzie Karnym we Włocławku. Realizacja dla GIRDER Sp. z o.o. Sp. k.1 047 839,80 zł2500 m210/202007/20211
Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne – Kościerzyna, w ramach programu “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK20 na odcinku Korne – Kościerzyna w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”. Realizacja dla POLAQUA Sp. z o.o.300 000,00 złObiekt inżynieryjny10/202004/20211
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych wraz z materiałem w ramach zadania inwestycyjnego “Wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą w Gdańsku przy ul. Ptasiej na działce 620/2”. Realizacja dla FIRMA BUDOWLANA EKOINBUD Sp. z o.o. Sp.k.635 000,00 zł370 m203/202106/20211
Wykonanie robót żelbetowych i murowych w ramach zadania “Budynek usługowo-handlowy ALDI” w Gdańsku przy ul. Wodnika, część działki nr 92/43, obręb 003. Realizacja dla PPHU SZARAFIN Tomasz Szarafin.396 000,00 zł15,119 m204/202107/20211
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z infrastrukturą techniczną, garażem podziemnym i parkingami przy ul. Fordońskiej 4 w Bydgoszczy (budynek A). Realizacja dla MIRBUD S.A.3 065 965,00 zł8 730 m205/202005/20211
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i murowych w ramach inwestycji „Budowa Budynku Usług Turystycznych Aparthotel przy ulicy Szczecińskiej, działka nr 717 Niechorze”. Realizacja dla FIRMA BUDOWLANA MAREK ANTCZAK Spółka z o.o.3 937 370,00 zł7 215,18 m210/201909/20201
Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard-Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty) – wykonanie montażu zbrojenia oraz robót ciesielskich na obiektach inżynierskich. Realizacja dla MOSTY ŁÓDŹ S.A.2 769 593,34Obiekt inżynieryjny07/201704/20192
Kompleksowe wykonanie robót zbrojarskich, ciesielskich i betoniarskich w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku części biurowej wraz z usługami i jednopoziomowym parkingiem podziemnym-Heweliusza 28”. Realizacja dla BUDIMEX S.A.2 855 242,80 zł14 600 m203/201712/20171
Kompleksowe wykonanie stanu surowego części hotelowej budynku mieszkaniowo-usługowego przy ul. Pszennej wraz ze wszystkimi pracami murarskimi i towarzyszącymi. Realizacja dla POZBUD T&R S.A.2 284 584,137 692 m207/201812/20191
Wykonanie stanu surowego inwestycji “Wolne Miasto” – zespołu mieszkaniowo-usługowego w zabudowie wielorodzinnej “F” przy ul. Cedrowej w Gdańsku. Realizacja dla ERBUD S.A.1 658 000,00 zł6 674,58 m205/201805/20191
Wykonanie stanu surowego wraz z robotami murowymi ścian nośnych dla budynku B3 w ramach inwestycji „Budowa osiedle Młoda Morena w Gdańsku przy ul. Dolne Migowo”. Realizacja dla MOSTEL Sp. z o.o.1 656 449,20 zł6 452,00 m201/201812/20181
Wykonanie prac żelbetowych na obiektach inżynierskich w ramach Inwestycji o nazwie “Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka o długości ok. 7 km”. Realizacja dla MAX BöGL Polska Sp. z o.o.1 497 524,38 złObiekt inżynieryjny03/201807/20195
Wykonanie fragmentu stanu surowego otwartego kondygnacji garażu podziemnego, kondygnacji powyżej parteru w zakresie budynków zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla „PORTOVA” w Gdyni przy ul. Węglowej. Realizacja dla INVEST KOMFORT S.A.1 419 531,13 zł5 513,00 m212/201712/20181
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Garden Gates z usługami i stacją transformatorową przy ul. Długie Ogrody w Gdańsku. Realizacja dla BUDIMEX S.A.1 497 524,38 zł5 900,00 m206/201710/20181
Kompleksowa realizacja stanu surowego budynku stanowiącego część zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, a także sieci, przyłącza, instalacje zewnętrzne oraz kompletny układ drogowy w tym przebudowa ulicy Nowomiejskiej i Jaracza oraz usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą zewnętrzną. Realizacja dla KORPORACJA BUDOWLANA DORACO Sp. z o.o.1 413 114,35 zł6 563,51 m209/201811/20191
Budowa budynku z apartamentami hotelowymi i garażem podziemnym przy zbiegu ulic Mestwina i Międzymorze w Juracie. Realizacja dla MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.861 094,73 zł4 090,00 m206/201702/20181
Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km.” Realizacja dla BUDIMEX S.A.800 892,42 złObiekt inżynieryjny08/201709/20183
Wykonanie prac ciesielsko-zbrojarskich dla obiektów mostowych w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód, obiekty inżynierskie WD-122, E-35”. Realizacja dla PORR S.A. 770 429,59 złObiekt inżynieryjny11/201607/20172
Wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich na obiektach inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km. Realizacja dla BUDIMEX S.A.635 795,31 złObiekt inżynieryjny09/201709/20182
Wykonanie stanu surowego w ramach inwestycji deweloperskiej pod nazwą „FOTOPLASTYKON” przy ul. Guderskiego/Flisykowskiego w Gdańsku. Realizacja dla ERBUD S.A.213 666,37 zł1040,32 m210/201812/20181
Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (pododcinek “B”) – obiekt MS-4/B. Realizacja dla BUDIMEX S.A.270 880,00 złObiekt inżynieryjny12/201701/20181
Wykonanie prac ogólnobudowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie”. Realizacja dla ENERGOPOL SZCZECIN S.A.66 176,00 złObiekt inżynieryjny03/201806/20181
Wykonanie montażu zbrojenia, deskowania i betonowania obiektów mostowych w ciągu drogi S5 i DK5 w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Węzeł Kościan Południe – węzeł Radomsko”. Realizacja dla HIMMEL I PAPESCH Sp. z o. o.768 477,00 zł Obiekt Inżynieryjny08/201911/20193
Wykonanie prac żelbetowych oraz murowych w ramach inwestycji polegającej na budowie jednego budynku wielorodzinnego z halą garażową w Rumii. Realizacja dla WILLBUD Sp. z o. o. Sp. k.440 000,00 zł1200 m201/201909/20191
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w ramach inwestycji „Generalne wykonanie obiektu – Dom Studenta – Akademik – Gdańsk ul. Kołobrzeska”. Realizacja dla MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.2 300 074,16 zł8 804,00 m208/201903/20201
Wykonanie stanu surowego podziemia i nadziemia budynku nr B3 i B4 na osiedlu Chwarzno Polanki w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej. Realizacja dla GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A.1 550 600,00 zł7 732,00 m201/202009/20202
Wykonanie prac żelbetowych oraz murowych w ramach inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych (budynek 02-03/H2) ze wspólną halą garażową w Rumii. Realizacja dla WILLBUD Sp. z o.o. Sp.k.972 379,41 zł2100 m204/201911/20192
Kompleksowe wykonanie stanu surowego budynków A3 oraz A4 w ramach inwestycji „Foresta” przy ul. Myśliwskiej w Gdańsku. Realizacja dla DEKPOL S.A.1 720 133,47 zł6 752,25 m203/201908/20192
Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych, wraz z montażem i demontażem sekowani, montażem zbrojenia w ramach realizowanej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejących budynków i niecek basenowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zagospodarowaniem terenu” w Poddębicach ul. Mickiewicza 19. Realizacja dla ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o.1 777 265,63 zł3 987,60 m204/201910/20191
Wykonanie stanu surowego otwartego o konstrukcji żelbetowej z elementami prefabrykowanymi w ramach inwestycji “Dwie Motławy” przy ulicy Toruńskiej w Gdańsku. Realizacja dla INHAUS Sp. z o.o. Sp. k.2 700 000,00 zł16 575,00 m202/202012/20201
Kompleksowe wykonanie robót stanu surowego Obiektu nr 1 – Budynki A i B w ramach inwestycji „Roboty budowlane obejmujące swym zakresem wybudowanie dwóch kompleksów, każdy po trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkadiusza Rybickiego w Gdyni (os. YACHT PARK).” Realizacja dla KORPORACJA BUDOWLANA DORACO Sp. z o.o.2 643 908,61 zł6 737,47 m210/201811/20193
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych i murarskich w Gdyni w ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”. Realizacja dla ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o.2 833 809,49 zł8 320,00 m206/201905/20201
Kompleksowe wykonanie robót żelbetowych w Gdańsku przy ul. Wilczej w ramach inwestycji „Budynek wielorodzinny mieszkalny z uzupełniającymi funkcjami usługowymi, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, układem drogowym i naziemnymi miejscami parkingowymi na działkach 238/2, 289, 138/2, i 246/7 obr. 099.” Realizacja dla STRABAG Sp. z o.o.625 429,26 zł3 270,63 m211/201908/20201
Wykonanie stanów surowych budynków mieszkalnych na osiedlach “Sokółka Zielenisz”, “Chwarzno Polanki” w Gdyni. Realizacja dla GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A.5 147 042,00 zł15 000 m206/201712/20205
Wykonanie robót żelbetowych w ramach inwestycji 609- PEKAES – Hala magazynowo – produkcyjna wraz z infrastrukturą techniczną: dz. Ew. nr: 480;387/5; 384/5, 383/5 382/8; obr. Bysewo 0024, Gdańsk. Realizacja dla DEKPOL S.A.164 470,00 zł17770 m211/202002/20211
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Terma Sp. z o.o. w miejscowości Czaple, gmina Żukowo. Realizacja dla STRABAG Sp. z o.o.573 548,51 zł Obiekt Inżynieryjny11/202007/20212
Budowa Pawilonu Mieszkalnego w Zakładzie Karnym w Potulicach. Realizacja dla GIRDER Sp. z o.o. Sp. k.169 716,32 zł524,39 m203/202106/20211